qr code

 

ติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่รูปได้เลยค่ะ...! หรือ

 

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-557-1073

อีเมล์ : inter_temp@yahoo.com

 

Products Filter

a

 

b

 

งานบริการ-บริการทดสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation)
      บริษัท อินเตอร์เทมป์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ให้บริการทดสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation) ทั้งความชื้น และอุณหภูมิ      ในปัจจุบันในการผลิตสินค้าบางกระบวนการ ถึงแม้ว่าจะมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดในกระบวการแล้วก็ตามก็ยังไม่อาจที่จะมั่นใจได้ว่าคุณภาพของสินค้าที่ได้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับแล้วหรือไม่  และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเป็นที่พอใจหรือยัง โดยคำถามเหล่านี้สามารถหาคำตอบได้จากการพิสูจน์ ความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation) เช่นการวัดอุณภูมิภายในของอาหารทะเลแปรรูปที่อยู่ใน กระบวนการต้มด้วยไอน้ำ (Stream Boiling) ถึงแม้จะมีการวัดอุณหภูมิไอน้ำอย่างถูกต้องโดยเครื่องมือวัดที่ ผ่านการสอบเทียบมาตรฐานแล้วก็ตาม แต่ในเรื่องของระยะเวลาในการผ่านไอน้ำนั้น หรือขนาดของตัวอย่างทะเล ล้วนแต่เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับอุณหภูมิภายในของอาหารทะเลแปรรูปทั้งสิ้น      ดังนั้นถ้าต้องการพิสูจน์ว่ากระบวนการทั้งกระบวนการในการผลิตส่งผลกระทบกับผลิตภัณฑ์หรือไม่นั้น การทดสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation) น่าจะเป็นวิธีการที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด