You are here: Home

INTER TEMP SERVICE & SUPPLY บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซ่อมเครื่องมือวัด

Thermocouple Wire

อีเมล พิมพ์ PDF

 

เทอร์โมคัปเปิ้ลแบบมาตรฐาน

                เทอร์โมคัปเปิ้ลมีหลาย Type ให้เลือก แล้วแต่ย่านอุณหภูมิและลักษณะการใช้งาน โดยความแตกต่างของแต่ละ Type นี้ เกิดจากการเลือกใช้คู่ของวัสดุ (Element) ของโลหะ ที่นำโลหะชนิดต่าง ๆ กันมาจับคู่เชื่อมเข้าด้วยกัน จะทำให้คุณสมบัติของเทอร์โมคัปเปิ้ลที่ได้แตกต่างกันไป นอกจากนี้ ได้มีการทดลองผสมโลหะต่างชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะเดิมให้ดีขึ้น หรือเพื่อใช้แทนโลหะบางชนิดที่ใช้ทำอยู่เดิม เช่น แพลตินัม เนื่องจากมีราคาสูง ตัวอย่างโลหะผสมที่เกิดขึ้น เช่น โครเมล (Cromel) คือ โลหะผสมของ  นิกเกิ้ล 90% และ โครเมี่ยม 10% , อลูเมล (Alumel) คือ โลหะผสมของ นิกเกิ้ล 95% อลูมิเนียม 2% แมงกานิส 2% และ ซิลิคอน 1%, คอนสแตนแตน (Constantan) คือ โลหะผสมของ ทองแดง 60% และ นิกเกิ้ล 40% เป็นต้น

การใช้งานเทอร์โมคัปเปิ้ล ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานนั้น ๆ โดยสิ่งที่ควรพิจารณามีหลายข้อ เช่น ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน, ราคา , ความกัดกร่อนของสารที่เทอร์โมคัปเปิ้ลสัมผัส, ต้องใช้ Thermowell หรือไม่ , ลักษณะบรรยากาศที่เป็น Oxidizing, Reducing, Inert หรือ Vacuum เป็นต้น

ตารางแสดงคุณสมบัติเปรียบเทียบเทอร์โมคัปเปิ้ลแบบมาตรฐาน Type ต่าง ๆ

Typeส่วนผสมย่านอุณหภูมิใช้งานแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้
 
mV
CF
B

R

S

J
K
T
E
แพลทินัม - 30% โรเดียม
แพลทินัม - 6
% โรเดียม
แพลทินัม - 13
% โรเดียม
แพลทินัม
แพลทินัม-10
% โรเดียม
แพลทินัม
เหล็ก/คอนสแตนแตน
โครเมล/อะลูเมล
ทองแดง/คอนสแตนแตน
โครเมล/คอนสแตนแตน
 


0 ถึง 1820

-50 ถึง 1768

-50 ถึง 1768
-210 ถึง 760
-270 ถึง 1372
-270 ถึง 400
-270 ถึง 1000


32 ถึง 3310

-60 ถึง 3210

-60 ถึง 3210
-350 ถึง 1400
-450 ถึง 2500
- 450 ถึง 750
- 450 ถึง 1830


0 ถึง 13.814

-02.26 ถึง 21.108

-0.236 ถึง 18.698
-8.096 ถึง 42.922
-6.458 ถึง 54.875
-6.258 ถึง 20.865
-9.835 ถึง 76.358

- แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้จากการเปรียบเทียบอุณหภูมิที่วัดกับจุดเยือกแข็งของน้ำ

ตารางแสดงสภาวะแวดล้อมในการใช้งานเทอร์โมคัปเปิลแบบมาตรฐานโดยไม่ต้องใช้ Protecting Tube

ความเหมาะสมในการใช้งาน

TC
Type
บรรยากาศ
Oxidizing
บรรยากาศ
Reducing
บรรยากาศ
Inert
Vacuumบรรยากาศ
Sulferous
อุณหภูมิ
< 0-
C
มีไอของโลหะ
Bได้ไม่ได้ได้ได้ในช่วงสั้น ๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
Rได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
Sได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
Jได้ได้ได้ได้ไม่ได้ถ้า > 500 Cไม่ได้ได้
Kได้*ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้
T#ได้ได้ได้ได้ไม่ได้ได้ได้
Eได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้

* ใช้งานได้ดีกว่าแบบ E,J และ T เมื่ออุณหภูมิ > 550 C
# โดยเฉพาะกับอุณหภูมิ < 0
C
Oxidizing :
กระบวนการทางเคมีที่ดึงออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารนั้น
Reducing :
กระบวนการทางเคมีที่ออกซิเจนถูกดึงออกจากสารนั้นเพื่อไปทำปฏิกิริยากับสารภายนอก
Vacuum :
ค่าความดันที่ต่ำกว่าบรรยากาศจนถึงสภาวะสูญญากาศ
Inert      :
สภาวะเฉื่อยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี

สายสำหรับต่อจากหัววัดเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Extension Wire)

            สายสำหรับต่อกับหัววัดเทอร์โมคัปเปิลไปยังเครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ มีหลายชนิดให้เลือกใช้ และให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบริเวณที่ติดตั้งสายสำหรับต่อจึงไม่ทำให้ค่าอุณหภูมิที่วัดผิดพลาดไปมาก ห้ามใช้สายไฟธรรมดาต่อเป็นอันขาดเพราะจำทำให้อุณหภูมิที่วัดได้ผิดพลาด

            อนึ่งวัสดุที่ใช้ทำลวดของสายต่อกับหัววัดเทอร์โมคัปเปิลจะมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับโลหะของลวดเทอร์โมคัปเปิลมาก 

คุณสมบัติ

การเลือกใช้ฉนวนชนิดต่าง ๆ

      1.  ฉนวนพีวีซี (PVC INSULATION) เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่เปียกชื้น และห้องเย็นใช้ในอุณหภูมิต่ำ -20 ~ 100 °C

      2.  ฉนวนไฟเบอร์กล๊าสทนอุณหภูมิได้สูง 0~270 °C

      3.  ฉนวนสแตนเลสชีลด์ เป็นฉนวนที่ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ เหมาะสำหรับงานหนักและเคลื่อนย้ายบ่อย ๆ สามารถป้องกันการขีดข่วนไม่ให้สายถลอกได้ และทนอุณหภูมิได้สูง 0~270 °

โครงสร้างภายในของลวดสำหรับต่อจากหัววัดเทอร์โมคัปเปิลและ RTD

แบบ PVC (-G)แบบไฟเบอร์กลาส (-H)แบบชีลด์สแตนเลส
(-
H (sos))
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 27 เมษายน 2010 เวลา 06:49 )