ITSSCALLAB สอบเทียบเครื่องมือวัด ซ่อมเครื่องมือวัด ตู้อบเชื้อ

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือเกณฑ์ยอมรับของเครื่องมือ

การตัดสินว่าเครื่องมือหรือคุณภาพของการวัดนั้นดีหรือไม่ดีต้องอาศัยสิ่งหนึ่งในการตัดสินใจ นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า “เกณฑ์การยอมรับ” เราจึงต้องมาทำความรู้จักก่อนว่าเกณฑ์การยอมรับคืออะไร และมีวิธีตั้งเกณฑ์การยอมรับนี้อย่างไร

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือเกณฑ์ยอมรับของเครื่องมือ

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือเกณฑ์ยอมรับของเครื่องมือสอบเทียบ กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมหรือทวนสอบความแม่นของผลการวัดจากเครื่องมือดังกล่าว ว่ายังมีความสอดคล้องกับความต้องการหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอยู่หรือไม่

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือเกณฑ์ยอมรับของเครื่องมือ กำหนดจากอะไร

  1. กำหนดจากมาตรฐานของการทดสอบต่างๆ
  2. กำหนดจาก Spec ของเครื่องมือ ตามคู่มือผู้ผลิตเครื่องมือ
  3. กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ใช้

หมายเหตุ: ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือเกณฑ์ยอมรับของเครื่องมือ เป็นค่าที่รวม Uncertainty แล้ว

การกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือเกณฑ์ยอมรับของเครื่องมือ

  1. กำหนดจากมาตรฐานของการทดสอบต่างๆ เช่น ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้จากมาตรฐาน ECRI Standard

 

ชื่อภาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย

Using Rang

Error Limit

Autoclave

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

121 °C

± 2.0 °C

Centrifuge

เครื่องปั่นแยกสาร

2,800 RPM

± 10 % Speed

Hematocrit Centrifuge

เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด

10,000 RPM

± 10 % Speed

Blood Bank

Refrigerator

ตู้เย็นเก็บเลือด, เวชภัณฑ์,

เก็บน้ำยา

2-8 °C

± 1 °C

Weight Scale Digital

Chemical

เครื่องชั่งน้ำหนักสารเคมี

แบบดิจิตอล

5 g - 1 Kg

± 5 % Weight

Auto pipette

เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ

-

± 10 %

 

  1.  กำหนดจาก Spec ของเครื่องมือ ที่ผู้ผลิตเครื่องมือระบุ

 

ebi

 

เช่น Accuracy of Temperature Data Logger Manufacturer: Ebro  Model: EBI 20-T1

= ±0.5 °C (-20 °C to +40 °C) ±0.8 °C for the remaining measuring range

กำหนดเกณฑ์ยอมรับ = ±0.65 °C รวมค่า Uncertainty (-20 °C to +40 °C); ±0.95 °C รวมค่า Uncertainty

(for the remaining measuring range)

 

  1. กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ใช้

       ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ต้องสอดคล้องกับคุณภาพของกระบวนการ โดยต้องใช้หลักการของ ISO 10012 ซึ่งกำหนดว่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของเครื่องมือวัดต้องดีกว่า 3 - 10 เท่า ของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของสิ่งที่ถูกวัด โดยทั่วไปนิยมตั้งเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัดให้ดีกว่า 4 เท่า

 

       เช่น vernier ความละเอียด 0.01 mm ใช้วัดชิ้นงานที่มีขนาด 20 mm ± 0.1 mm ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กำหนดจากโดยใช้เกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัด (vernier) ดีกว่าเกณฑ์การยอมรับของชิ้นงานที่ 4 เท่า ดังนั้น จะคำนวนค่าเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัด (vernier) ได้ = ±0.1/4 = ±0.025 mm (ความคลาดเคลื่อนรวมค่า Uncertainty)

 

 

เอกสารอ้างอิง

  • เอกสารประกอบการอบรม เรื่องการใช้งานและการทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์อย่างถูกวิธีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม จัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  • เอกสารประกอบการอบรม เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือ คือโอกาสพัฒนายอดฮิต จัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  • เอกสารประกอบการอบรม เรื่องการจัดการเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และการอ่านตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ จัดโดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

qr code

 

ติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่รูปได้เลยค่ะ...! หรือ

 

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-557-1073

อีเมล์ : [email protected]

ID LINE : itss17025

 

Products Filter

a

 

b